Centre de psicopedagogia i salut format per un equip de professionals divers, en el qual oferim els serveis de psicopedagogia, psicologia, logopèdia, psicomotricitat, traumatologia, nutrició i fisioteràpia especialitzada durant i després de l’embaràs. Tot aquest conjunt de professionals pretén donar una resposta adequada davant les diferents necessitats que ens plantegen infants, adolescents i adults en els àmbits educatiu, personal i sanitari. A més a més, oferim un recull de diversos tallers dirigits a infants d’Educació Infantil i Primària per tal aportar-los estímuls rics per al seu desenvolupament tant en la part cognitiva com en la social, l’emocional, la corporal i la lingüística… Per acabar, al centre Ales psicopedagogia i salut també duem a terme classes de reforç educatiu, per a alumnes de Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat.