Reforç educatiu dirigit a infants d’Educació Primària, i a adolescents d’Educació Secundària i Batxillerat. Les classes es duran a terme en grups reduïts de màxim 4 alumnes, del mateix cicle educatiu, per tal d’aportar-los així un aprenentatge més enriquidor i de qualitat. Es faran sessions de reforç en general o bé per assignatures.

El fet de ser grups reduïts ens permet una atenció més individualitzada cap a cada un dels alumnes, i per tant extreure així el major rendiment de les classes. A més a més, al ser en petit grup, ens dóna l’oportunitat d’aprendre els uns dels altres i compartir així els dubtes, aclariments i tot el que pugui anar sorgint. Per aquest motiu, pensem que les sessions son més dinàmiques, el qual considerem que és important en el procés d’ensenyament-aprenentatge.