Es realitza en grup reduït 4 o 5 alumnes/alumnas, un cop per setmana (horari a escollir entre les diferents opcions).