Tallers I Programes

Tallers Musicals

Els primers 6 anys de vida són un moment essencial i extremadament significatiu en el desenvolupament global de l’infant: sentits, intel·lecte, emocions, relacions, competències, descobriments, reptes… Des del ventre matern fins a final de la infància, la música és un estímul important per ajudar als nins a créixer plenament com essers humans i facilitar el seu aprenentatge…

Programa Play & Speak

El joc crea situacions comunicatives que afavoreixen l’adquisició i l’ús d’una nova llengua. Per aquest motiu es proposa el programa Play&Speak, el qual pretén facilitar l’aprenentatge de la llengua anglesa mitjançant una metodologia basada en el joc i la comunicació. A través d’aquests tallers /d’aquest programa ens proposem millorar l’expressió i la comprensió en anglès, desenvolupant la confiança i seguretat en les capacitats dels infants, animant-los a expressar-se espontàniament i sense por als errors…

Ioga per a infants

L’habilitat de relaxar-se és una habilitat essencial en el món agitat d’avui. El ioga ens proporciona eines que ens permet gestionar-nos interiorment, mantenint un equilibri físic, mental i emocional.

La metodologia educativa es basa en el desenvolupament integral de la persona mitjançant la consciència corporal (cos), el desenvolupament cognitiu (ment) i el desenvolupament socioemocional (cor), afavorint els processos evolutius humans…

MATEMÀTICaMENT

És una activitat molt completa per desenvolupar el pensament logicomatemàtic i treure el màxim potencial de les nenes i nens. Treballem la logica-matemàtica a partir de materials que aportin beneficis a l’hora de realitzar càlculs matemàtics, però a més  s’aplicarà un aprenentatge aprofundint altres conceptes per anar millorant la capacitat de concentració i atenció, l’agilitat mental, la memòria i el processament ordenat de la informació. Per tant, a partir de MATEMÀTICaMENT s’estimularan els dos hemisferis cerebrals, ajudant a potenciar al màxim les habilitats cognitives en tots els aspectes educatius.

Psicomotricitat Educativa

Entenem la psicomotricitat vivencial, com a la possibilitat de reproduir el joc lliure, des del respecte i la llibertat, a dins la sala de psicomotricitat totalment preparada i adequada. Quan els infants poden entrar dins aquest tipus de joc lliure, sorgeix l’espontaneïtat, el desig i la il·lusió de descobrir i experimentar la vida. A partir d’aquí sorgeixen les relacions amb els diferents materials i objectes que hi ha a la sala, i amb els altres infants si així ho desitgen. 

Psicoballet

El psicoballet es recomana que es comenci a practicar des d’una edat molt primerenca, als 3 o 4 anys, ja que és quan l’aparell locomotor dels nens pot assimilar i interioritzar amb més facilitat i agilitat els moviments i tècniques de la dansa.

El ballet és un exercici molt rígid, que exigeix i ensenya disciplina tant física com mental, ajudant així en el desenvolupament de la personalitat dels nens.

Alguns dels beneficis que es treballen mitjançant activitat, són:

– Desenvolupa la sensibilitat dels petits, permetent que flueixin els seus sentiments amb total llibertat.

– Relaxa i allibera adrenalina.

– Millora l’autoestima i redueix símptomes d’estrès o ansietat, augmentant la confiança del nen en si mateix…

ESCACS

Es treballarà sobre els següents eixos bàsics; l’aprenentatge i perfeccionament del joc d’escacs i l’utilització dels escacs com a eina per a millorar el rendiment escolar: Millorar la concentració,
intel·ligència, memòria, atenció, empatia, presa de decisions,

Els objectius generals a assolir durant el curs són el següents: 

1. Iniciar progressivament en el coneixement dels escacs, els seus elements i normes bàsiques. Coneixement del moviment de les peces i la seva interacció. 

2. Respectar les normes pròpies del joc d’escacs i tenir respecte i correcció en el tracte vers el contrincant, que no…

Taller LletraJuga

Aquest taller, dirigit a infants de 3 a 6 anys, es basa fonamentalment en treballar la consciència fonològica. A través del joc i partint  dels interessos dels propis infants, es duran a terme activitats engrescadores on seran ells mateixos els protagonistes del seu aprenentatge.

La consciència fonològica és una habilitat que permet als infants reconéixer i usar els sons del llenguatge parlat. Pels infants significa ser capaços de seleccionar paraules rítmiques i contar el nombre de síl·labes en un nom.  Es desenvolupa en edats primerenques i, generalment, de manera prèvia a l’aprenentatge de la lectura, basat en les representacions gràfiques del sons…

Taller Lectoescriptura

La lectoescriptura és l’habilitat que ens permet plasmar el llenguatge, fer-lo permanent i accessible sense límits.

La lectura ens obri les portes a la informació i formació en tots els sentits, ens permet avançar en coneixements i sabers, ens aporta descobriments sorprenents.

Es imprescindible fomentar l’aprenentatge de la lectoescriptura, així com el gust i l’hàbit pel procés des d’una edat primerenca.

Beneficis:

Desenvolupament del pensament i l’aprenentatge; orienta i estructura el pensament, d’aquesta manera podem guiar l’aprenentatge. Desenvolupament de l’empatia i l’habilitat d’escoltar, amb la lectura descobreixen com pensen, com es senten els personatges i es posen al seu lloc, i mentre escolten el que diuen els personatges…

ArtAles

Les capacitats plàstiques són el cor de la naturalesa humana i per això els nens i les nenes, des de molt petits es llancen a donar forma al fang, o a la plastilina, a pintar ratlles sobre el paper en blanc, a crear formes amb l’arena en un racó d’un parc, etc…
“…la creativitat és saber combinar lliurement experiències…” Lev Vigotski.

 El que volem aconseguir mitjançant aquesta activitat és despertar el gust per l’art, la creativitat i el respecte tant pel que fa a les seves pròpies creacions com a les dels seus companys, des d’edats primerenques…

Reforç educatiu

Reforç educatiu dirigit a infants d’Educació Primària, i a adolescents d’Educació Secundària i Batxillerat. Les classes es duran a terme en grups reduïts de màxim 4 alumnes, del mateix cicle educatiu, per tal d’aportar-los així un aprenentatge més enriquidor i de qualitat. Es faran sessions de reforç en general o bé per assignatures…