Tallers I Programes

Tallers Musicals

Els primers 6 anys de vida són un moment essencial i extremadament significatiu en el desenvolupament global de l’infant: sentits, intel·lecte, emocions, relacions, competències, descobriments, reptes… Des del ventre matern fins a final de la infància, la música és un estímul important per ajudar als nins a créixer plenament com essers humans i facilitar el seu aprenentatge…

Programa Play & Speak

El joc crea situacions comunicatives que afavoreixen l’adquisició i l’ús d’una nova llengua. Per aquest motiu es proposa el programa Play&Speak, el qual pretén facilitar l’aprenentatge de la llengua anglesa mitjançant una metodologia basada en el joc i la comunicació. A través d’aquests tallers /d’aquest programa ens proposem millorar l’expressió i la comprensió en anglès, desenvolupant la confiança i seguretat en les capacitats dels infants, animant-los a expressar-se espontàniament i sense por als errors…

MATEMÀTICaMENT

És una activitat molt completa per desenvolupar el pensament logicomatemàtic i treure el màxim potencial de les nenes i nens. Treballem la logica-matemàtica a partir de materials que aportin beneficis a l’hora de realitzar càlculs matemàtics, però a més  s’aplicarà un aprenentatge aprofundint altres conceptes per anar millorant la capacitat de concentració i atenció, l’agilitat mental, la memòria i el processament ordenat de la informació. Per tant, a partir de MATEMÀTICaMENT s’estimularan els dos hemisferis cerebrals, ajudant a potenciar al màxim les habilitats cognitives en tots els aspectes educatius.

Psicomotricitat Educativa

Entenem la psicomotricitat vivencial, com a la possibilitat de reproduir el joc lliure, des del respecte i la llibertat, a dins la sala de psicomotricitat totalment preparada i adequada. Quan els infants poden entrar dins aquest tipus de joc lliure, sorgeix l’espontaneïtat, el desig i la il·lusió de descobrir i experimentar la vida. A partir d’aquí sorgeixen les relacions amb els diferents materials i objectes que hi ha a la sala, i amb els altres infants si així ho desitgen. 

Psicoballet

El psicoballet es recomana que es comenci a practicar des d’una edat molt primerenca, als 3 o 4 anys, ja que és quan l’aparell locomotor dels nens pot assimilar i interioritzar amb més facilitat i agilitat els moviments i tècniques de la dansa.

El ballet és un exercici molt rígid, que exigeix i ensenya disciplina tant física com mental, ajudant així en el desenvolupament de la personalitat dels nens.

Alguns dels beneficis que es treballen mitjançant activitat, són:

– Desenvolupa la sensibilitat dels petits, permetent que flueixin els seus sentiments amb total llibertat.

– Relaxa i allibera adrenalina.

– Millora l’autoestima i redueix símptomes d’estrès o ansietat, augmentant la confiança del nen en si mateix…

Taller LletraJuga

Aquest taller, dirigit a infants de 3 a 6 anys, es basa fonamentalment en treballar la consciència fonològica. A través del joc i partint  dels interessos dels propis infants, es duran a terme activitats engrescadores on seran ells mateixos els protagonistes del seu aprenentatge.

La consciència fonològica és una habilitat que permet als infants reconéixer i usar els sons del llenguatge parlat. Pels infants significa ser capaços de seleccionar paraules rítmiques i contar el nombre de síl·labes en un nom.  Es desenvolupa en edats primerenques i, generalment, de manera prèvia a l’aprenentatge de la lectura, basat en les representacions gràfiques del sons…

Taller Lectoescriptura

La lectoescriptura és l’habilitat que ens permet plasmar el llenguatge, fer-lo permanent i accessible sense límits.

La lectura ens obri les portes a la informació i formació en tots els sentits, ens permet avançar en coneixements i sabers, ens aporta descobriments sorprenents.

Es imprescindible fomentar l’aprenentatge de la lectoescriptura, així com el gust i l’hàbit pel procés des d’una edat primerenca.

Beneficis:

Desenvolupament del pensament i l’aprenentatge; orienta i estructura el pensament, d’aquesta manera podem guiar l’aprenentatge. Desenvolupament de l’empatia i l’habilitat d’escoltar, amb la lectura descobreixen com pensen, com es senten els personatges i es posen al seu lloc, i mentre escolten el que diuen els personatges…

Minfulness per a Infants

Mindfulness infantil és un mètode d’aprenentatge emocional que es pot dur a terme des de ben petits, per tal de treballar les emocions, pensaments, actituts i conducta. Es farà un recorregut per les diferents emocions (por, alegria, tristesa, ira.. entre d’altres) i es donarà émfasi a l’empatia, peça clau dins el procés del nostre creixement personal. Les sessions es faran de manera pràctica i lúdica, amb jocs i contes, així com també exercicis de meditació, respiració i atenció plena. Amb el propòsit de que en el seu dia a dia puguin connectar-se millor en si mateixos i amb els demés, i així ser hàbils en les adversitats que puguin trobar-se en la seva vida quotidiana. 

Minfulness per Adults

Mindfulness és un mètode eficaç per afrontar les situacions que ens presenta la vida mitjançant la gestió d’emocions, actituds i pensament. La pràctica es fa amb la realització d’una meditació guiada on es tracten temes del nostre dia a dia (amor, perdó, culpa, entre d’altres) per arribar a aconseguir un estat d’atenció centralitzada en allò que sentim i perquè ho sentim, com i perquè actuam de certes maneres i perquè a vegades els nostres pensaments obstaculitzen el nostre dia a dia. Així doncs, d’aquesta manera es pot arribar a aconseguir un estat de tranquil•litat i harmonia amb nosaltres mateixos i tot allò que ens envolta, milloramt així la nostra qualitat de vida.

Reforç educatiu

Reforç educatiu dirigit a infants d’Educació Primària,  i a adolescents d’Educació Secundària i Batxillerat. 

Les classes es duran a terme en grups reduïts de màxim 4 alumnes, del mateix cicle educatiu, per tal d’aportar-los així un aprenentatge més enriquidor i de qualitat. Es faran sessions de reforç en general o bé per assignatures.El fet de ser grups reduïts ens permet una atenció més individualitzada cap a cada un dels alumnes, i per tant extreure així el major rendiment de les classes. A més a més,…

Estimulació Sensorial

El primer any de vida del nadó és tot un món per descubrir, l’estimulació sensorial consisteix en qualsevol entrada d’informació al sistema nerviós mitjançant els diferents sentits per tal de potenciar les capacitats dels infants  i la seva percepció de l’entorn. La seva finalitat és aconseguir la interacció del nadó amb tot allò que se li ofereix. La nostra filosofía és que quan menys coses faci una juguina més coses farà la ment del nin, potenciant així la seva imaginació i creativitat.. És per això que usam molts d’elements de l’entorn, de la natura o molts d’objectes casolans, ja que és el que tenen a l’abast a casa. En aquest taller de 4 sessions, l’objectiu és que l’infant…

Tallers Multisensorials

L’objectiu principal de l’estimulació multisensorial és treballar les sensacions i la percepció . Es cerca així millorar l’assimilació de la informació sensorial que se’ls ofereix optimitzant la seva relació amb l’entorn i els seus aprenentatges. En un ambient amb estímuls controlats, es treballen les sensacions tenint, l’infant, la llibertat per explorar, descobrir i gaudir de diverses experiències sensorials. Dins de la feina d’estimulació multisensorial, els objectius que es plantegen són:

  • Promoure la interacció, el desenvolupament i la comunicació dins els espais creats…

 

 

Entrenament cerebral

L’entrenament cerebral és un conjunt de tècniques i estratègies que tenen com a objectiu la millora del rendiment i funcionament de les capacitats cognitives com: la memòria, l’atenció i la percepció, entre d’altres.

Aquestes tècniques es basen en els principis de la plasticitat cerebral segons els que l’exercitació mental modifica i força l’aparició de noves connexions en el cervell.

L’entrenament cerebral és un exercici preventiu per al deteriorament del cervell que promou la millora i potencia els mecanismes de neuroplasticitat cerebral i a més a més ajuda a potenciar l’autoestima i la seguretat.