Tallers I Programes

Tallers Musicals

Els primers 6 anys de vida són un moment essencial i extremadament significatiu en el desenvolupament global de l’infant: sentits, intel·lecte, emocions, relacions, competències, descobriments, reptes… Des del ventre matern fins a final de la infància, la música és un estímul important per ajudar als nins a créixer plenament com essers humans i facilitar el seu aprenentatge…

Programa Play & Speak

El joc crea situacions comunicatives que afavoreixen l’adquisició i l’ús d’una nova llengua. Per aquest motiu es proposa el programa Play&Speak, el qual pretén facilitar l’aprenentatge de la llengua anglesa mitjançant una metodologia basada en el joc i la comunicació. A través d’aquests tallers /d’aquest programa ens proposem millorar l’expressió i la comprensió en anglès, desenvolupant la confiança i seguretat en les capacitats dels infants, animant-los a expressar-se espontàniament i sense por als errors…

MATEMÀTICaMENT

És una activitat molt completa per desenvolupar el pensament logicomatemàtic i treure el màxim potencial de les nenes i nens. Treballem la logica-matemàtica a partir de materials que aportin beneficis a l’hora de realitzar càlculs matemàtics, però a més  s’aplicarà un aprenentatge aprofundint altres conceptes per anar millorant la capacitat de concentració i atenció, l’agilitat mental, la memòria i el processament ordenat de la informació. Per tant, a partir de MATEMÀTICaMENT s’estimularan els dos hemisferis cerebrals, ajudant a potenciar al màxim les habilitats cognitives en tots els aspectes educatius.

Psicomotricitat Educativa

Entenem la psicomotricitat vivencial, com a la possibilitat de reproduir el joc lliure, des del respecte i la llibertat, a dins la sala de psicomotricitat totalment preparada i adequada. Quan els infants poden entrar dins aquest tipus de joc lliure, sorgeix l’espontaneïtat, el desig i la il·lusió de descobrir i experimentar la vida. A partir d’aquí sorgeixen les relacions amb els diferents materials i objectes que hi ha a la sala, i amb els altres infants si així ho desitgen. 

Psicoballet

El psicoballet es recomana que es comenci a practicar des d’una edat molt primerenca, als 3 o 4 anys, ja que és quan l’aparell locomotor dels nens pot assimilar i interioritzar amb més facilitat i agilitat els moviments i tècniques de la dansa.

El ballet és un exercici molt rígid, que exigeix i ensenya disciplina tant física com mental, ajudant així en el desenvolupament de la personalitat dels nens.

Alguns dels beneficis que es treballen mitjançant activitat, són:

– Desenvolupa la sensibilitat dels petits, permetent que flueixin els seus sentiments amb total llibertat.

– Relaxa i allibera adrenalina.

– Millora l’autoestima i redueix símptomes d’estrès o ansietat, augmentant la confiança del nen en si mateix…

Taller LletraJuga

Aquest taller, dirigit a infants de 3 a 6 anys, es basa fonamentalment en treballar la consciència fonològica. A través del joc i partint  dels interessos dels propis infants, es duran a terme activitats engrescadores on seran ells mateixos els protagonistes del seu aprenentatge.

La consciència fonològica és una habilitat que permet als infants reconéixer i usar els sons del llenguatge parlat. Pels infants significa ser capaços de seleccionar paraules rítmiques i contar el nombre de síl·labes en un nom.  Es desenvolupa en edats primerenques i, generalment, de manera prèvia a l’aprenentatge de la lectura, basat en les representacions gràfiques del sons…

Taller Lectoescriptura

La lectoescriptura és l’habilitat que ens permet plasmar el llenguatge, fer-lo permanent i accessible sense límits.

La lectura ens obri les portes a la informació i formació en tots els sentits, ens permet avançar en coneixements i sabers, ens aporta descobriments sorprenents.

Es imprescindible fomentar l’aprenentatge de la lectoescriptura, així com el gust i l’hàbit pel procés des d’una edat primerenca.

Beneficis:

Desenvolupament del pensament i l’aprenentatge; orienta i estructura el pensament, d’aquesta manera podem guiar l’aprenentatge. Desenvolupament de l’empatia i l’habilitat d’escoltar, amb la lectura descobreixen com pensen, com es senten els personatges i es posen al seu lloc, i mentre escolten el que diuen els personatges…

Minfulness per a Infants

Mindfulness infantil és un mètode d’aprenentatge emocional que es pot dur a terme des de ben petits, per tal de treballar les emocions, pensaments, actituts i conducta. Es farà un recorregut per les diferents emocions (por, alegria, tristesa, ira.. entre d’altres) i es donarà émfasi a l’empatia, peça clau dins el procés del nostre creixement personal. Les sessions es faran de manera pràctica i lúdica, amb jocs i contes, així com també exercicis de meditació, respiració i atenció plena. Amb el propòsit de que en el seu dia a dia puguin connectar-se millor en si mateixos i amb els demés, i així ser hàbils en les adversitats que puguin trobar-se en la seva vida quotidiana. 

Minfulness per Adults

Mindfulness és un mètode eficaç per afrontar les situacions que ens presenta la vida mitjançant la gestió d’emocions, actituds i pensament. La pràctica es fa amb la realització d’una meditació guiada on es tracten temes del nostre dia a dia (amor, perdó, culpa, entre d’altres) per arribar a aconseguir un estat d’atenció centralitzada en allò que sentim i perquè ho sentim, com i perquè actuam de certes maneres i perquè a vegades els nostres pensaments obstaculitzen el nostre dia a dia. Així doncs, d’aquesta manera es pot arribar a aconseguir un estat de tranquil•litat i harmonia amb nosaltres mateixos i tot allò que ens envolta, milloramt així la nostra qualitat de vida.

Reforç educatiu

Reforç educatiu dirigit a infants d’Educació Primària, i a adolescents d’Educació Secundària i Batxillerat. Les classes es duran a terme en grups reduïts de màxim 4 alumnes, del mateix cicle educatiu, per tal d’aportar-los així un aprenentatge més enriquidor i de qualitat. Es faran sessions de reforç en general o bé per assignatures…