Què és la psicomotricitat?
És una pràctica mitjançant el joc lliure, que té per objectiu l’estudi de la coordinació de les funcions motrius amb les psíquiques, i també la prevenció i el tractament dels seus trastorns. Es basa en la visió global de la persona a partir de l’observació i l’escolta activa. 

Com es duu a terme?
La metodologia és vivencial, mitjançant el moviment corporal a través del joc lliure. Dins la sala, l’infant pot expressar-se tal com és i per tant, treballam aspectes com el respecte, la imaginació, l’escolta activa, la cooperació i l’expressió oral i creadora.
Perquè això sigui possible, oferim una atenció individualitzada, respectant el procés de cada infant, tant en àmbit educactiu, com reeducatiu, com terapèutic, amb la finalitat de poder assistir en les necessitats i demandes de cada infant.
Per això, les sessions seran individuals, i/o amb grups de 2 o 3 infants. 

En què consisteixen les sessions de psicomotricitat?
La sala de psicomotricitat és un espai d’intimitat per l’infant, que li transmet molta confiança i seguretat, ja que allà dins ell pot expressar-se tal com és, amb el joc lliure i vivenciant i experimentant diferents situacions de joc que normalment representen la seva vida qüotidiana. Tot això amb l’acompanyament i l’assistència del psicomotricista que, des del respecte i el moviment dels diferents materials, anirà proposant diferents situacions segons la necessitat de l’infant en cada moment.